Blog

 

Blog

 

Op deze pagina vind u de laatste ontwikkeling wat betreft nieuwe activiteiten bij Leunig Coaching.

Het zal ook een persoonlijk karakter hebben waarbij ik u als lezer graag uitnodig om een kijkje te nemen in mijn dagelijkse leven.

 

Want wat doe ik nu eigenlijk allemaal?

 

Op dit moment ben ik druk bezig mij nog meer te specialiseren op het gebied van coaching en ervaringsdeskundigheid.

Hiervoor volg ik twee opleidingen: 1) Leerweg Ervaring Deskundigheid

2) Academie voor Counselor en Coaching

Beide opleidingen zijn ontzettend inspirerend om te doen, en ik krijg er iedere keer weer nieuwe energie van! Ik heb eindelijk op mijn 45ste jaar ontdekt

wat ik later wil worden als ik groot ben..... Een ervaringsdeskundige coach die gespecialiseert is in herstel.

 

Waarom nou juist dit? Omdat ik zelf jaren gezocht heb naar iets of iemand waarmee ik echt op de weg van herstel kon komen, en dat vond ik niet omdat

werkelijk kon begrijpen wat ik ervaarde, en wat ik voelde. Professionals deden ontzettend hun best hoor, laat dat duidelijk zijn, maar iemand die nooit

doorleefd heeft wat ik wel doorleefde kon mij onmogelijk echt begrijpen.

Dus toen ik zelf een ervaringsdeskundige op mijn pad kreeg voor het eerst in 20 jaar therapie, kon ik alleen maar huilen...

Eindelijk herkenning, en daarmee ook erkenning voor waar ik mee worstelde: een alles omvattende eetstoornis.

Van overgewicht, naar anorexia, en van anorexia weer naar boulimie en weer terug. Het hield maar niet op, en niemand snapte er ook maar iets van:

Want ik was toch een prachtige meid, en ik had toch alles om dankbaar voor te zijn? Waarom maakte ik het mezelf zo moeilijk, en ook voor anderen?

Als ik nou gewoon maar weer goed ging eten? Dan komt het toch wel weer goed? Tja , was het maar zo makkelijk!

Herstellen van een eetstoornis was alles behalve makkelijk, juist door al die oordelen, daar werd ik namelijk nog veel onzekerder van, en kreeg de

eetstoornis mij nog veel makkelijker in zijn greep.

 

Maar daar was dus eindelijk een ervaringsdeskundige die deze hardnekkige stoornis wel overwonnen had, er was toch nog hoop?

 

Toen besloot ik ervoor te gaan, en anderen ook te gaan ondersteunen in hun eigen unieke herstel proces, samen hand in hand, met de nodige emoties

en uitdagingen, maar niet alleen, en zonder schaamte, want je hoeft het niet alleen te doen!

Dat is daar waar ik nu sta, en waarvoor ik 2 opleidingen doe, en daarnaast ook mijn eigen praktijk al gestart ben, omdat ik terug krijg dat de behoefte

aan deze ondersteuning er ook is, en ik zie dat het de clienten goed doet, om net als mij eindlijk in een gesprek te komen waarin zij zich gehoord,

begrepen en gerespecteerd voelen, eindelijk is er iemand voor hun, die het echt begrijpt....

 

Om hier ook het taboe op te kunnen doorbreken is er meer openheid nodig. Die geef ik u graag: middels lezingen laat ik iets meer zien van wat

er bij mezelf allemaal achter die eetstoornis lag, en hoe ik daarmee omgegaan ben, waar ik het voor nodig had, en hoe het herstel proces verlopen is,

en nog steeds loopt.

Want het leven is en blijft een uitdaging, en hard werken aan jezelf en aan relaties met anderen.

ook dat zijn prachtige thema's die voorbij komen in de opleidingen, en waar ik zeker veel aandacht aan besteed in gesprekken met clienten.

 

En ik kan u nu inmiddels vertellen dat bovengenoemde een 1,5 jaar geleden geschreven is en ik nu alle papieren behaald heb.

Maar ik ga nog 3 niveau's verder met counseling dus ik ben nog wel even verder aan het specialiseren, en dat zal leren zal ook nooit ophouden:

het leven is immers 1 grote leerschool! En ik geniet daar iedere dag van.

 

Volgende keer weer verder, maar mocht u eens persoonlijk een gesprekje willen kan dat natuurlijk ook altijd.

Even bellen of mailen, en dan staat de koffie klaar!

 

LEUNIG COACHING