Willemsoord 29 A, 1781 AS, Den Helder
info@leunigcoaching.nl
0651054806
Crisiskaarten maken

Na mijn opleiding tot crisiskaartconsulent in 2015, ben ik gestart met het opmaken van crisiskaarten en crisisplannen met cliënten, veelal cliënten die ik mocht leren kennen binnen de ggz instelling waar ik werk. Maar zeker ook daarbuiten. Zoals iedereen inmiddels waarschijnlijk op de hoogte is, neemt de eenzaamheid, verslaving en als symptoom soms verward gedrag alleen maar toe. Daarbij kan een crisis

kaart, en met name het crisisplan een heel preventief product/middel zijn om dit te voorkomen. Ik maak deze kaart- en dit plan in opdracht voor RCO de Hoofdzaak. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn op dit moment nog vergoed door de subsidies van de gemeentes. Gemeentes hebben ook een verantwoordelijkheid voor onze medeburgers met verward gedrag. Dit maakt dat de klant zelf, op dit moment tenminste nog geen kosten heeft hierbij. Leest u hier verder wat een crisiskaart verder in houd en wellicht voor u kan betekenen. Als er verder nog vragen zijn beantwoord ik die natuurlijk heel graag.  

Wat is een Crisiskaart®

crisiskaart

Een crisiskaart® is een klein persoonlijk document dat opgevouwen niet groter is dan een bankpasje. De kaart past dus in een portemonnee. Zo kan iemand de crisiskaart gemakkelijk bij zich dragen. Op de kaart staat informatie over hoe een crisis er bij de betreffende persoon uit ziet en wat er moet gebeuren als er een (psychische) crisis optreedt. De crisiskaart kan voor naasten, omstanders en voor hulpverleners een soort ‘gebruiksaanwijzing’ bij een crisis zijn.
De tekst op deze kaart is een samenvatting van een uitgebreider crisisplan en is daar onlosmakelijk mee verbonden. In het crisisplan staat informatie over hoe een crisis er bij de betreffende persoon uit ziet en wat er wel en niet moet gebeuren als er een crisis optreedt. Het crisisplan wordt op een centraal punt in de regio bewaard en is zeven maal 24 uur opvraagbaar.

crisiskaart1
De klant bepaalt zelf hoeveel informatie er uit het crisisplan op de crisiskaart komt te staan. Op een crisiskaart worden persoonlijke gegevens genoteerd, omschrijving van de kenmerken van een (dreigende) crisis bij de betreffende persoon, maar er kan ook vermeld worden wie de vertrouwenspersoon is, wie moeten worden gewaarschuwd, het medicijngebruik, afspraken met de huisarts of de behandelaar, wensen en eventueel praktische informatie, zoals huisdieren die verzorging nodig hebben etc.
Het is wenselijk dat een klant aan zijn crisisplan werkt op een moment dat hij helder voor ogen heeft wat er wel en niet wenselijk is in geval van een crisis. Hiermee kan voorkomen worden dat beslissingen worden genomen over de cliënt op een moment dat hij/zij niet in staat is aan te geven wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Terwijl hij misschien vaker zo’n situatie heeft meegemaakt, of misschien wel met de eigen hulpverlener afspraken heeft lopen over de juiste aanpak.

 

Voor wie is een crisiskaart®?

Iedereen die ooit een (psychische) crisis heeft meegemaakt en bang is er ooit (weer) een mee te maken kan een crisiskaart opstellen. Met een crisiskaart heb je de mogelijkheid zaken rond een (psychische) crisis vooraf te regelen. Samen met een crisiskaart consulent stelt de klant een crisisplan op. Hierin is geïnventariseerd wat belangrijk is in geval van een (psychische) crisis.

 

Voorbeeldkaart

Crisiskaarten kunnen een verschillend uiterlijk hebben, afhankelijk van bij welk crisiskaartproject de kaart gemaakt is. De crisiskaartprojecten geven de crisiskaart van hun organisatie een eigen ‘gezicht’ door het toevoegen van het eigen logo. (In dit voorbeeld is het beeldmerk van Geestdrift toegevoegd.) De inhoud van de kaarten bevat echter altijd informatie over wat er dient te gebeuren als de drager van de kaart in crisis raakt en zelf niet meer goed kan aangeven wat er aan de hand is en hoe hij het beste geholpen kan worden. Onderstaand een voorbeeld van hoe een crisiskaart  er uit ziet.

crisiskaart1←   Crisiskaart in opgevouwen toestand

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Telefoonnummer: 0651054806
Willemsoord 29 A
1781 AS, Den Helder